KOMPARO

Dňa 15.11.2018 sa naša škola zúčastnila cvičného testovania KOMPARO žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.

KOMPARO 9 2018
Základné údaje/PredmetyMATSJL
Počet testovaných žiakov školy1616
Priemerná úspešnosť školy v %55,9%54,8%
Priemerná úspešnosť v SR v %60,3%54,8%
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v %-4,4%0%

Najúspešnejší žiaci:
MAT
Tobiáš Sivčák – 90%
Elena Štadlerová – 90%
SJL
Laura Hiadlovská – 92%

KOMPARO 8 2018
Základné údaje/PredmetyMATSJLDEJFYZVŠP
Počet testovaných žiakov školy1313131313
Priemerná úspešnosť školy v %86,9%67,7%53,7%78,5%63,5%
Priemerná úspešnosť v SR v %60,6%61,8%53,3%56,9%59,2%
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v %+26,3%+5,9%+0,4%+21,6%+3,3%

Najúspešnejší žiaci:
MAT
Adrián Blaško – 100%
Samir Kosova – 100%
Sára Makóni – 100%
Viktória Olerínyová – 100%
Ivana Žilová – 100%
SJL
Jakub Chaban – 100%
DEJ
Daniel Caban – 100%
FYZ
Adrián Blaško – 100%
Samir Kosova – 100%
Samuel Veselovský – 100%
VŠP
Jakub Chaban – 80%