KOMPARO

Dňa 14.11.2019 sa naša škola zúčastnila cvičného testovania KOMPARO žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.

KOMPARO 9 2019
Základné údaje/PredmetyMATSJL
Počet testovaných žiakov školy1414
Priemerná úspešnosť školy v %78,2%70,0%
Priemerná úspešnosť v SR v %49,7%61,7%
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v %+28,5%+8,3%

Najúspešnejší žiaci:
MAT
Samir Kosova – 100%
SJL
Daniel Caban – 92%

KOMPARO 8 2019
Základné údaje/PredmetyMATSJLBIOGEGVŠP
Počet testovaných žiakov školy1616161616
Priemerná úspešnosť školy v %55,3%67,2%61,3%65,0%60,3%
Priemerná úspešnosť v SR v %53,8%64,2%52,2%62,2%54,3%
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v %+1,5%+3,0%+9,1%+2,8%+6,0%

Najúspešnejší žiaci:
MAT
Ema Medveďová – 82,2%
SJL
Ema Medveďová – 100%
BIO
Ema Medveďová – 92,9%
Šimon Vrbický – 92,9%
GEG
Marietta Mesíková – 100%
VŠP
Ema Nosálová – 85%