Knižnica

Počas mesiaca december žiaci I. stupňa navštívili knižnicu v Selciach. Pani knihovníčka Anka Blašková im pútavou formou porozprávala o knižnici, knihách, práci s čitateľským preukazom, o zaobchádzaní s knihami. Odpovedala na zvedavé detské otázky a našich najmladších prváčikov previedla svetom kníh a priestormi knižnice prvýkrát. Niektorí si aj požičali knihy a s prísľubom ďalšej návštevy sa pobrali späť do školských lavíc.