kladenie vencov pri Pamätníku padlých

V piatok 24. marca 2017 sa žiaci 1. až 4. ročníka  spolu so svojimi vyučujúcimi i s p. riaditeľom školy  zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri Pamätníku padlých, a tak  si pripomenuli 72. výročie oslobodenia našej obce.