Keltské chodníčky

Žiaci 8. a 9. ročníka sa dňa 28.9.2017 zúčastnili exkurzie spojenej s turistikou v okolí Seliec. Za spolupráce s organizáciou GENIUS LICI SLOVACIAE sme mohli spoznať aj iné zákutia selčianskeho okolia. Možno mnohí z nás ani nevedeli, že sa tu niekedy nachádzal keltský Hrádok. Organizácia sa rozhodla toto miesto priblížiť rôznymi tabuľami, a teda okrem histórie sa môžeme dozvedieť aj o rastlinstve a živočíšstve selčianskeho okolia. Žiaci toto miesto pomáhali skrášliť zbieraním smetí, ale zapojili sa aj do stavania smerovníkov. Okrem zážitkov, vedomostí sme si domov odniesli aj pár hríbov, ktoré sme po ceste našli…