Keltské chodníčky – projekt

Žiaci 6. ročníka sa na začiatku júna zúčastnili vychádzky po keltských stopách v Selciach. V rámci toho si žiaci robili poznámky z flóry, fauny ale aj histórie. Rozdelili sa do skupín a každý mal svoju úlohu počas exkurzie, ale aj na hodine slovenského jazyka, kde pokračovali na dokončení projektu. Ukázali, že pracovať v skupine im nerobí vôbec žiadny problém. Jedni písali, druhí kreslili. Každý mal čo robiť a výsledkom ich práce bol krásny projekt o živote v Selciach.