Keltské chodníčky

Už sa stáva tradíciou, že sa naša škola zapája do súťaže s názvom „Som hrdý, že pochádzam zo svojej obce“, ktorá na naše škole prebiehala uplynulé mesiace. Nielen týmto spôsobom sa snažíme v žiakoch vzbudiť hrdosť na miesto, kde žijú. Aby toto miesto, svoju obec, mali nielen radi, ale aj spoznávali, tak každoročne s tou istou spoločnosťou – Genius Loci Slovaciae, s ktorou súťaž organizujeme, uskutočňujeme turistiku na keltsky Hrádok, ktorý sa nachádza v Selciach. Tentokrát sa tejto exkurzie zúčastnili žiaci 6. ročníka, a to dňa 5. 6. 2019.
Cestou ku Hrádku sa žiaci dozvedeli nielen niečo o faune a flóre v selčianskom okolí. Ale členovia spomínanej spoločnosti, ktorí boli oblečení v dobových keltských šatách, žiakom porozprávali históriu Keltov. Aby žiakov motivovali v počúvaní, tak ich zapájali do súťažného kvízu. Keď sme sa dostali do cieľa, teda pod Hrádok, tak ich tam čakalo prekvapenie v podobe hier a rôznych keltských artefaktov. Môžeme povedať, že aj tento rok táto akcia „zožala“ veľký úspech. Žiaci napriek prejdených 13 km boli nadšení a bodkou za túrou bola radosť , že sa nám rozpršalo až po nastúpení do autobusu. 🙂