INFO USA exkurzia

Dňa 4. 6. 2019 sme so žiakmi 8. ročníka navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Dozvedeli sme sa ako knižnica funguje, aké akcie a prednášky organizuje. Program sme mali pripravený v oddelení INFO USA, kde sme sa zúčastnili veľmi zaujímavej a poučnej prednášky na tému „Manipulácia v médiách“. Žiaci si mohli vybrať drobné darčeky a spokojní sme odchádzali späť do školy.

 INFO USA exkurzia

INFO USA exkurzia