Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23.1.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 35 žiakov 1. a 2. stupňa, ktorí boli rozdelení do troch kategórii. V prvej kategórii (1.stupeň) sa na prvom mieste umiestnila Dominika Horníková v poézii. V druhej kategórii (5. – 6. ročník) sa na prvom mieste umiestnili Liliana Kusalová v poézii a Ema Medveďová v próze. A v tretej kategórii (7. – 9. ročník) sa na prvom mieste umiestnil Matej Kuťka v póezii. Do obvodného kola postupujú Ema Medveďová a Matej Kuťka. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme a všetkým víťazom, nielen spomenutým, gratulujeme.