Obvodné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 29.9.2016 sa žiaci 8.-9..ročníka zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu družstiev. Školu reprezentovali: Martin Bohuš, Jakub Rusko, Tomáš Ďurica, Katarína Stachová, Nina Žilová a Nikoleta Mesíková.