Finančná gramotnosť

Druháci sa hravo učia pracovať s financiami.