Festival vedy – Európska noc výskumníkov

Festival vedy – Európska noc výskumníkov

Posledný septembrový piatok – 29.9.2017 – sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili akcie „Festival vedy – Európska noc výskumníkov“ v Europa Shopping Center Banská Bystrica, ktorej cieľom je predovšetkým zvýšenie záujmu žiakov o prírodné vedy. Prostredníctvom aktivít sa oboznámili hravou formou s fungovaním ľudského tela, vyskúšali pokus, vďaka ktorému sa názorne presvedčili, ako pomáha žlč pri trávení tukov v tenkom čreve, navštívili minilaboratórium obnoviteľných zdrojov energie, videli autíčko na vodíkový pohon, mini solárny panel, či mini veternú turbínu. Mali možnosť sa oboznámiť so starými odrodami jabloní a hrušiek, o ich význame, ohrození a ochrane. Podobne ako minulý rok, aj tento rok boli vo vedeckých stánkoch odprezentované mnohé zaujímavé „magické“ experimenty.