Festival vedy – Európska noc výskumníkov

Posledný septembrový piatok 27. 9. 2019 sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili akcie „Festival vedy – Európska noc výskumníkov“. Tohtoročný 13. ročník sa niesol v duchu  „Život ako ho (ne)poznáme“.  Žiaci mali príležitosť získať odpovede na otázky: Ako to, že sme sa naučili žiť s rádioaktivitou? Čo je to žiarenie? Kde nájdeme rádioaktivitu? Ožarujú nás aj jadrové elektrárne?

Prostredníctvom realizácie a ukážok chemických experimentov zameraných na elektrochemické deje sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o elektrochémii, o jej využití v bežnom živote a získali odpovede na ďalšie otázky ako sú: Prečo kovové predmety korodujú? Prečo sa batéria vybije? Dá sa vyrobiť elektrina z citrónu? Prečo niektoré roztoky vedú elektrický prúd a iné nie? Čo je traskavá zmes a ako sa dá jednoducho pripraviť? a pod. Podobne ako minulý rok, aj tento rok boli vo vedeckých stánkoch odprezentované mnohé  zaujímavé experimenty.