Fašiangy sa krátia…

Fašiangy sú časom zábavy pred prichádzajúcim pôstom. S deťmi v školskom klube sme sa rozprávali o zvykoch a tradíciách počas tohto obdobia. A čo by to boli za fašiangy bez tradičného karnevalu? Zábavu v maskách sme si vyskúšali na vlastnej koži. Aj keď nám pár žiakov chýbalo, ostatní sa zhostili úlohy veľmi zodpovedne.

Kde sa vzali, tu sa vzali, namiesto Sáriek, Samkov, zrazu princezné a hrdinovia z rozprávok, pred nami stáli. Overené máme, že zábava chutí, keď sa bavia všetci. Tak priniesli aj pani učiteľky maskovacie veci. A aké to bolo? Posúďte a priložené fotky smelo nahliadnite.

Ďakujeme rodičom našich šikovných žiakov za zodpovedný prístup. Naozaj všetky deti mali krásne kostýmy. Vďaka aj za dobroty, čo naplnili brušká pod nimi.