EXKURZIA MARTIN – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, NÁRODNÝ CINTORÍN

Dňa 23.5. 2017 sa žiaci 5.-7. ročníka zúčastnili exkurzie do Martina, kde navštívili národopisné expozície pozostávajúce z troch samostatných tematických celkov s názvami: Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev. Expozície boli zamerané na tradičnú kultúru Slovenska, pre ktorú bol príznačný vidiecky charakter s prevahou poľnohospodárskej výroby.

Navštívili aj Národný cintorín v Martine, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života.