Exkurzia do Literárneho a hudobného múzea

Exkurzia do Literárneho a hudobného múzea

Dňa 19.10.2017 sa žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Literárneho a hudobného múzeaŠtátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. V hudobnej časti si obidva ročníky mohli pozrieť a niečo nové sa naučiť o tradičných ľudových nástrojov, na ktoré si okrem iného mohli aj zahrať. Deviataci v literárnej časti si utvrdzovali učivo o štúrovcoch a piataci v bábkarskej časti si rozšírili učivo v literárnej, ale aj vo výtvarnej výchove.