Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov sme si pripomenuli 26.9.2016.  Začal reláciou do školského rozhlasu. Vyučujúce jazykov pripravili zaujímavú výstavu o jazykoch Európy a p. uč. Kamenská zostavila kvíz o jazykoch pre žiakov 2. Stupňa.

V rámci týždňa od 26. do 30.9. prebiehali rôzne aktivity na hodinách jazykov a v závere týždňa bolo vylosovaných 5 správnych riešení kvízu: V. Olerínyová, J. Turčányová, T. Mesíková, M. Kútiková, D. Marková