Environmentálna jar

Všetci si uvedomujeme, že čistota prostredia, v ktorom žijeme, je veľmi dôležitá. Aj preto sa dňa 5.4.2018 všetci žiaci aktívne zapojili do úpravy okolia školy po zimnom období. V okolí školy prebehla jarná brigáda, ktorou sme skrášlili vonkajší areál. Odmenou pre nás všetkých bude čisté a pekné okolie, v ktorom trávime svoj vyučovací i voľný čas.