ENVIRONMENTÁLNA EXKURZIA – TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa životného prostredia sa 2.6. 2017 žiaci 8.-9.ročníka na prírodovednej výstave s názvom „ZOO – preťažená Noemova archa“ dozvedeli viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete, o  ich význame pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov a spoznali aj ich históriu, či skryté zákulisie.

V rámci tvorivých dielní pracovali na posteroch zameraných na tému „ Palmový olej – povedzte mu svoje NIE“, ktoré sú vystavené vo vestibule našej školy.