iBobor

7. – 11. novembra 2016 – súťaže sa zúčastnilo 21 bobríkov, 28 benjamínov a 25 kadetov. Najúspešnejšími žiakmi boli: Ema Peťková, Natália Šramková, Timotej Škriečka, Adrián Blaško, Jakub Chaban, Matej Kuťka, Marcela Babjáková a Alexandra Šinkovkinová.