Dramatizované čítanie s pánom Mrkvičkom alias netradičné stretnutie pri knihe s pánom Tiborom Hujdičom

Viete, že čítanie nemusí byť len nudné a že pri čítaní sa dá zažiť aj kopec zábavy? O tom naše deti svojím vystúpením presvedčil pán Mrkvička, ktorý k nám zavítal vo štvrtok 9. novembra. Interaktívnym predstavením sa žiaci zaraz presunuli do Bullerbynu, aby zažili stretnutie s knižnými hrdinami spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Najsmutnejším okamihom spoločného stretnutia bolo ukončenie čítania v tej najnapínavejšej časti príbehu. A tak žiaci, ak sa chcú dozvedieť pokračovanie, budú musieť siahnuť po knihe a sami si ju prečítať do konca. A o to nám vlastne išlo. Nech sa kniha a čítanie stane každodennou súčasťou života dieťaťa. Veď čítanie neprináša len radosť, ale vytvára bohatú slovnú zásobu, zvyšuje čitateľskú i kultúrnu gramotnosť a v neposlednom rade  posilňuje schopnosť písať gramaticky správne.