dopravné ihrisko

Utorok 30. mája bol pre žiakov 3,4. a 5. ročníka netradičný vyučovací deň. Počas jednej vyučovacej hodiny vymenili triedu za dopravné ihrisko. Zaujímavú hodinu dopravnej výchovy im pripravili policajti z dopravného oddelenia v Banskej Bystrici. Vyskúšali si jazdu na bicykli či kolobežke, upevnili si vedomosti o značkách a dopravných predpisoch na cestnej komunikácii. Možnosť vysadnúť na policajnú motorku i posedieť si v policajnom aute mali žiaci z celého prvého stupňa.