Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

od pondelka 26.10. 2020 s predpokladom do 27.11.2020 bude naša škola fungovať v nasledovnom režime:
žiaci 1. – 4. ročníka vzdelávanie v škole
žiaci 5. – 9. ročníka vzdelávanie dištančnou formou
ŠKD bude v NEZMENENEJ forme.
Upozorňujem, že vzdelávanie žiakov je POVINNÉ- žiaci sú povinní pracovať podľa požiadaviek pedagógov. O spôsobe dištančného vzdelávania jednotlivých žiakov budú informovať triedni učiteľa.
Vzhľadom k tomu, že informácie sa často menia a prichádzajú nové, prosím Vás aj touto cestou o sledovanie WEB stránky, portálu „Bez kriedy“ ako aj osobných e-mailov, a to aj počas víkendov, kde Vám v prípade akýchkoľvek zmien poskytneme informácie ohľadne chodu školy.

Mgr. Peter KRÁČIK

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327 alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.