Matematická pytagoriáda

V dňoch 7. a 8.12. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.

Žiaci 3. – 8. ročníka dosiahli tieto výsledky :

3.ročník – zúčastnilo sa  17 žiakov

úspešný: žiaden                                                                                          

  1. ročník – zúčastnilo sa 15 žiakov

                                     úspešný :          Maroš Medveď              17  bodov ( 10 + 7 )

  1. ročník – zúčastnilo sa 15 žiakov

            úspešní :         Ema Medveďová         18bodov ( 13 + 5 )

                             Timotej Škriečka              18 bodov ( 11 + 7 )         

                            Šimon Vrbický                  13 bodov ( 10 + 3 )

  1. ročník – zúčastnilo sa 16 žiakov

úspešný :         Dominik Jahoda             17 bodov ( 10 + 7 )                                                                              

  1. ročník – zúčastnilo sa 12 žiakov

úspešný :       žiaden

  1. ročník – zúčastnilo sa 11 žiakov

                                      úspešný :          žiaden                                                             

Všetkým  úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!