deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na našej škole v dňoch od 20.3. do 24.3.2017 konali rôzne aktivity zamerané  na význam vody pre človeka, jej znečistenie a spôsoby úpravy odpadových vôd. Žiaci 3. a 4. ročníka hľadali cestu vodnej kvapky v labyrinte čistiarne odpadových vôd, riešili osemsmerovku a oboznamovali sa s porekadlami a prísloviami o vode. Žiaci 5. a 6. ročníka vyrobili na hodinách techniky ryby v sieti a urobili si triednu súťaž o najrýchlejšiu loďku. Súčasťou výstavy bolo aj maľovanie na sklo pod názvom More vo fľaštičke. Šiestaci a siedmaci na hodinách výtvarnej výchovy nakreslili pekné práce na tému voda. Žiaci ôsmeho ročníka vypracovali projekty o minerálnych a liečivých vodách a ich význame. Aktivity počas týždňa spestrili 2 vodné kvízy pre mladších aj starších žiakov. Na záver prebehlo žrebovanie a vyžrebovaní žiaci boli odmenení vecnými odmenami.