Celoslovenská výtvarná súťaž – „Ako recyklujem“

Centrum vedecko–technických informácií Slovenskej republiky usporiadalo celoslovenskú výtvarnú súťaž na tému „Ako recyklujem“, ktorej sa zúčastnil aj žiak našej školy Matúš Patráš. V II. kategórii získal cenu za celkové 3. miesto, ktorú si bol prebrať v zážitkovom centre vedy AURELIUM v Bratislave. K úspechu, ktorý Matúš dosiahol mu aj touto cestou gratulujeme a ďakujeme.