Článok

Oznam pre rodičov od 22.11.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od  22.11. – 26.11. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    žiaci ročníkov 1 a 2  sa učia prezenčne. 2/    žiaci  3. ročníka dňa 22.11. 2021 ( pondelok ) – dištančne,                                      od 23.11. 2021 ( utorok )  prezenčne. 3/    žiaci  4....

Článok

Oznam pre rodičov od 15.11.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od  15.11. – 19.11. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    žiaci ročníkov 1,3 a 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy od...

Článok

Oznámenie pre rodičov od 8.11.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od 8.11. – 12.11. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. Od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie,...

Článok

Oznam zmeny organizácie vyučovania

Vážení rodičia, na základe zhoršenej pandemickej situácie, v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, so súhlasom RÚVZ Banská Bystrica a zriaďovateľom OÚ SELCE, riaditeľ Základnej školy, Školská 4, SELCE m e n í formu organizácie vyučovania z prezenčnej na dištančnú, pre žiakov 6. a 9. ročníka, s platnosťou od 2.11. 2021 do 5.11. 2021.   Dokument...

Článok

Oznam pre rodičov od 2.11.2021

POZOR   Z M E N A Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o aktualizácii organizácie vyučovania v termíne od  2.11. – 5.11. 2021. Zmena nastala na základe zmenenej pandemickej situácie v našej škole!!!!! Jesenné prázdniny začínajú 28.10.2021 a trvajú do 29.10.2021. Žiaci do školy nastupujú v utorok 2.11. 2021. Z dôvodu nepremiešavania sa žiakov, budeme mať aj naďalej tri základné skupiny: skupina...

Článok

Technické problémy

Vážení návštevníci našej stránky, chcem Vás touto cestou informovať a zároveň sa ospravedlniť za čiastočné technické problémy našej webovej stránky. Dôsledkom týchto nie je možná realizácia niektorých aktualizácií. Na ich odstránení pracujeme a verím, že čo v najkratšom čase sa to podarí. Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť.

Článok

Poplatok ŠKD

Vážení rodičia, na základe VZN č. 3/2021 v článku 3, o určení príspevku na čiastočné náklady súvisiace s činnosťou ŠKD, ktorý je súčasťou ZŠ Selce, Vám oznamujeme, že s platnosťou od 1.11. 2021 je výška mesačného príspevku 10,-€ na mesiac. Príspevok sa hradí bezhotovostne a je potrebné ho poukázať na číslo účtu IBAN: SK81 5600...

Článok

Oznámenie pre rodičov od 18.10.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 18.10. – 22.10. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý...

Článok

Oznam pre rodičov od 11.10.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 11.10. – 15.10. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý...

Článok

Oznam pre rodičov od 4.10.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 4.10. – 8.10. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. Od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý...