Článok

Informácia pre rodičov

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach sa uskutoční v dňoch 4.4. a 5.4.2022 od 13:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy. Zákonný zástupca sa bude môcť zápisu zúčastniť spolu s budúcim prváčikom. Zákonný zástupca na toto stretnutie prinesie: – vypísanú prihlášku, ktorú podpíšu zákonní zástupcovia dieťaťa. (V prípade, že by mal niekto...

Článok

Voľné pracovné pozície

OZNAM Základná škola, Školská 4, SELCE príjme: učiteľa anglického jazyka, s nástupom od 2.9.2022 učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, s predpokladaným nástupom od 2.5.2022 vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 2.5.2022 Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie. Vyžaduje sa: kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti bezúhonnosť zdravotná...

Článok

Oznam pre rodičov – Jarné prázdniny

Vážení rodičia, od 7.3. 2022 (pondelok) sa začínajú jarné prázdniny, ktoré budú do 11.3. 2022 (piatok). Vyučovanie sa začne 14.3. 2022 (pondelok). Po skončení jarných prázdnin predpokladáme organizáciu vyučovania v normálnom režime. Na základe platných pandemických predpisov žiaci pri nástupe do školy budú musieť predložiť potvrdenie o bezinfekčnosti. Zároveň Vás chcem poprosiť v nedeľu 13.3....

Článok

Informácia k T9 a T5 2022

Testovanie  T9 2022 6.apríl 2022 náhradný termín 21.apríl 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 9. ročníka sú zverejnené na tejto stránke. Testovanie  T5 2022 18.máj 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 5. ročníka si prečítajte tu.

Článok

Oznam pre rodičov od 10.1.2022

Vážení rodičia, v prvom rade mi dovoľte v mene vedenia školy ako aj všetkých zamestnancov popriať Vám šťastný a úspešný rok 2022. Zároveň posielam informáciu o  organizácii vyučovania v termíne od  10.1. – 14.1. 2022: prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    žiaci ročníkov 1 až 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 –...

Článok

Oznam pre rodičov – Vianoce

Vážení rodičia, od 17.12. 2021 (piatok) sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú do 9.1. 2022 (nedeľa). Vyučovanie sa začne  10.1. 2022 (pondelok). Vzhľadom k súčasnej často sa meniacej pandemickej situácii Vás chcem poprosiť, najmä pred koncom prázdnin, o sledovanie aktuálnych oznamov školy  na webe, ako aj vo Vašich emailových schránkach, kde budeme o prípadných zmenách včas informovať. Informácie...

Článok

Oznam pre rodičov od 13.12.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od  13.12. – 17.12. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    Žiaci ročníkov 1,2,3 a 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu, od   7:30 –  7:40 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy, od...

Článok

Oznam pre rodičov od 6.12.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od  6.12. – 10.12. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    Žiaci ročníkov 1,2,3 a 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu, od   7:30 –  7:40 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy, od...

Článok

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby...

Článok

Oznam pre rodičov od 29.11.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od  29.11. – 3.12. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    žiaci  1. ročníka – dištančne, 2/    žiaci ročníkov 2,3 a 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na...