Článok

Oznam pre rodičov po 1.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 01.03. do 05.03.2021: 1/ 01.03. do 05.03.2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!! Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od 7:00 –7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od 7:45 –...

Článok

Oznam pre rodičov po 22.2.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 22.02. do 26.02. 2021: 1/    22.02. do 26.02. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!! Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od 7:00 –7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od 7:45 – 11:15 hod.  4...

Článok

Aktualizovaná informácia k prijímaciemu konaniu na SŠ a celoslovenskému testovaniu v školskom roku 2020/2021

MŠVVaŠ  k 26.1.2021 posunulo termíny prijímacieho konania: A      SŠ s talentovou skúškou Talentové skúšky – zimné športy                                                            od    1.3.2021 Talentové skúšky  1.termín                                                                             5.5. – 7.5.2021 Talentové skúšky  2.termín                                                                             12.5. – 14.5.2021   B      SŠ bez talentovej skúšky 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/          3.5. – 4.5.2021 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/          10.5....

Článok

Oznam pre rodičov po 8.2.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 08.02. do 12.02. 2021: 1/    08.02. do 12.02. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!! Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od 7:00 –7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od 7:45 – 11:15 hod.  4...

Článok

Oznam pre rodičov po 1.2.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 01.02. do 05.02. 2021: 1/ 01.02. do 05.02. 2021– žiaci všetkých ročníkov sa učia dištančne. 2/ 01.02. do 05.02. 2021 ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti ( týka sa to detí rodičov, ktorí spadajú do kritickej infraštruktúry, alebo im charakter práce neumožňuje pracovať z domu)....

Článok

Oznam pre rodičov po 25.1.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 25.1. 2021 do 29.1. 2021: 1/ 25.1. do 29.1. 2021– žiaci všetkých ročníkov sa učia dištančne. 2/ 25.1. do 29.1. 2021 ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti ( týka sa to detí rodičov, ktorí spadajú do kritickej infraštruktúry, alebo im charakter práce neumožňuje pracovať...

Článok

Oznam pre rodičov po 18.1.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 18.1. 2021 do 24.1. 2021: 1) 18.1. – 22.1.2021 – žiaci všetkých ročníkov sa učia dištančne. 2) 18.1. – 22.1.2021 ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti ( týka sa to detí rodičov, ktorí spadajú do kritickej infraštruktúry, alebo im charakter práce neumožňuje pracovať z domu)....

Článok

Oznam pre rodičov po 11.1.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 11.1.2021 do 24.1.2021: 1) 11.1. – 15.1.2021 – žiaci všetkých ročníkov sa učia dištančne. 2) 11.1. – 15.1.2021 ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti ( týka sa to detí rodičov, ktorí pracujú v prvej línii, alebo im charakter práce neumožňuje pracovať...

Článok

PF 2021

Vážení rodičia, dovoľte mi menom vedenia školy, ale aj v mene svojom, na začiatku roku 2021 popriať Vám hlavne veľa zdravia, úspechov a spokojnosti vo Vašom súkromnom živote a síl a trpezlivosti v našej vzájomnej spolupráci pri výchove a vzdelávaní Vašich detí. Zároveň Vám chcem poďakovať za spoluprácu, ústretovosť, trpezlivosť a pochopenie v uplynulom roku, ktorá prebiehala v sťažených podmienkach....

Článok

Oznam o zákaze vstupu do budovy

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona č....

  • 1
  • 2