Článok

Poplatok ŠKD

Vážení rodičia, na základe VZN č. 3/2021 v článku 3, o určení príspevku na čiastočné náklady súvisiace s činnosťou ŠKD, ktorý je súčasťou ZŠ Selce, Vám oznamujeme, že s platnosťou od 1.11. 2021 je výška mesačného príspevku 10,-€ na mesiac. Príspevok sa hradí bezhotovostne a je potrebné ho poukázať na číslo účtu IBAN: SK81 5600...

Článok

Oznámenie pre rodičov od 18.10.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 18.10. – 22.10. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý...

Článok

Oznam pre rodičov od 11.10.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 11.10. – 15.10. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý...

Článok

Oznam pre rodičov od 4.10.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 4.10. – 8.10. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. Od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý...

Článok

Oznam pre rodičov od 27.9.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 27.9. – 01.10. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy od   7:45...

Článok

Oznam pre rodičov od 13.9.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 13.9. – 17.9. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy od   7:45...

Článok

Oznam pre rodičov od 3.9.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 3.9. – 10.9. 2021: Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    3.9. – 10.9. 2021– žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do...

Článok

Oznam pre rodičov – prvý deň školského roka 2021/2022

Vážení rodičia dovoľte mi informovať Vás o priebehu otvorenia nového školského roka 2021/2022. Začiatok školského roka 2021/2022 bude dňa 2.9.2021 o 08:00 hod. Žiaci do areálu vstupujú od 07:45 hod. nasledovne: 1. – 4. ročník hlavným vchodom, 5. – 9. ročník vchodom pri jedálni. Zhromaždia sa na školskom dvore po ročníkoch, pri svojich triednych učiteľoch. Tí ich potom odvedú do tried, kde prostredníctvom...

Článok

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte...

Článok

Oznam rodičom – zmena poskytovania dotácií na stravu

Vážení rodičia, Od 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky(ďalej len „zákon o dotáciách“). Uvedené právne úpravy od nového školského roka 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: Ukončenie plošného poskytovania dotácii v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí (ide o deti, ktoré žijú...