Netradičná hodina LV
Článok

Netradičná hodina LV

Žiaci 9. ročníka absolvovali 25.10.2016 netradičnú hodinu literárnej výchovy v Obecnej knižnici v Selciach, ktorú pre nich pripravila knihovníčka pani Anna Blašková spolu s vyučujúcou SJL.

30. októbra 201614. decembra 2016by
Hovorme o jedle
Článok

Hovorme o jedle

Druhý októbrový týždeň sme sa zapojili do kampane „Hovorme o jedle“. Celý týždeň sme sa prostredníctvom rôznych aktivít naučili ako zdravo žiť, z kade pochádzajú rôzne suroviny a samozrejme sme si aj zacvičili. Pretože ako všetci vieme, že aj šport patrí k zdravému spôsobu života.  A nielen pri športových súťažiach sa predviedli jednotlivé kolektívy ako správne tímy, ale aj pri...

15. októbra 201615. decembra 2016by
Medzinárodný deň eura
Článok

Medzinárodný deň eura

Dňa 24.9. sme si pripomenuli  Medzinárodný deň eura. Na  hodinách  sa žiaci dozvedeli nové informácii o našej menovej jednotke a jej histórií.  Do aktivít sa zapojil každý žiak a spolu so svojim kolektívom v triede vytvorili krásne výrobky, ktorými sa pochválili na výstavke. A tak sme sa mohli ocitnúť v minulosti, ale aj vo vlastnej krajine Z-landii, či Francúzsku alebo v Anglicku....

15. októbra 201615. decembra 2016by
Beseda s kronikárkou obce Selce
Článok

Beseda s kronikárkou obce Selce

októbra zavítala do našej školy kronikárka obce Selce pani Anna Koctúrová, ktorá sa stretla so žiakmi 5. ročníka a besedovala so žiakmi o histórii obce a vedení obecnej kroniky.

14. októbra 201614. decembra 2016by
Návšteva LHM v Banskej Bystrici
Článok

Návšteva LHM v Banskej Bystrici

14.októbra 2016 sa žiaci 5.ročníka a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici. Piataci si v bábkarskom salóne rozšírili svoje vedomosti z literárnej a výtvarnej výchovy a v hudobnom salóne si prezreli zbierku ľudových hudobných nástrojov. Deviataci si zaujímavou formou zopakovali učivo o štúrovcoch, aktívne sa zúčastnili na dialogizovanom čítaní balady Žltá ľalia a taktiež navštívili Evanjelický cintorín v Banskej Bystrici, kde...

14. októbra 201614. decembra 2016by
Výstava liečivých rastlín
Článok

Výstava liečivých rastlín

Žiaci piateho a šiesteho ročníka na hodinách techniky pripravili výstavku liečivých rastlín zo záhradky a lúk okolia Seliec.

10. októbra 20167. decembra 2016by
Obvodné kolo v cezpoľnom behu
Článok

Obvodné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 29.9.2016 sa žiaci 8.-9..ročníka zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu družstiev. Školu reprezentovali: Martin Bohuš, Jakub Rusko, Tomáš Ďurica, Katarína Stachová, Nina Žilová a Nikoleta Mesíková.

10. októbra 20167. decembra 2016by
Európsky deň jazykov
Článok

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov sme si pripomenuli 26.9.2016.  Začal reláciou do školského rozhlasu. Vyučujúce jazykov pripravili zaujímavú výstavu o jazykoch Európy a p. uč. Kamenská zostavila kvíz o jazykoch pre žiakov 2. Stupňa. V rámci týždňa od 26. do 30.9. prebiehali rôzne aktivity na hodinách jazykov a v závere týždňa bolo vylosovaných 5 správnych riešení kvízu: V. Olerínyová, J. Turčányová, T. Mesíková,...

1. októbra 201614. decembra 2016by
Festival vedy – Európska noc výskumníkov
Článok

Festival vedy – Európska noc výskumníkov

Dňa 30. 9. 2016 sa žiaci 6. a 7.ročníka zúčastnili exkurzie „Festival vedy – Európska noc výskumníkov“  v ESC Banská Bystrica, ktorý sa niesol v duchu motta „ Výskumníci sú medzi nami“. Žiaci mali možnosť sa zapojiť do napínavých experimentov z fyziky, chémie a biológie vo viacerých vedeckých stánkoch. Za asistencie slovenských vedcov zistili ako sa vedomosti z chémie môžu...

30. septembra 20167. decembra 2016by