Koniec 1. polroka
Článok

Koniec 1. polroka

Známky uzavreté do 23.1.2017 / pondelok / Klasifikačná porada 25.1.2017 / streda / Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2016/2017 – 31.1.2017 posledná vyučovacia hodina Polročné prázdniny 3.2.2017 / piatok /

9. januára 201724. februára 2017by
Vianočná besiedka prvákov
Článok

Vianočná besiedka prvákov

Posledný školský deň roka 2016 sme sa zabavili na svojej triednej vianočnej besiedke. Trošku sme si zatancovali, zasúťažili i sa trošku najedli. A hurá na vianočné prázdniny!

22. decembra 201618. januára 2017by
Vianočný koncert
Článok

Vianočný koncert

Vianočný koncert sa uskutočnil 22.12.2016. Ďakujeme spolužiakom zo ZUŠ za krásne vystúpenie a spríjemnenie predvianočných chvíľ.

22. decembra 201610. januára 2017by
Vianočné aranžovanie
Článok

Vianočné aranžovanie

Týždeň pred prázdninami žiaci piateho až ôsmeho ročníka pripravili výstavku vianočných ikeban.

16. decembra 201619. decembra 2016by
Mikulášsky stolnotenisový turnaj
Článok

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Mikulášsky stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Selce Dátum: 13. 12. 2016 Začiatok: 13:30 Miesto konania: telocvičňa ZŠ Zúčastnilo sa 20 žiakov 4.-9. ročníka. Dvojhry: Starší žiaci: miesto – Jakub Rusko miesto – Adrián Blaško miesto – Jozef Patráš Mladší žiaci: miesto – Maroš Medveď miesto – Samuel Gallay miesto – Andrej Králik Štvorhry: miesto –...

15. decembra 201615. decembra 2016by
Vystúpenie žiakov s kultúrnym programom
Článok

Vystúpenie žiakov s kultúrnym programom

Žiaci z 5., 7., a 9. ročníka pripravili malý kultúrny program, ktorý predviedli na výročnej schôdzi SZPB v Selciach, ktorá sa konala v nedeľu 11.12.2016.

14. decembra 201614. decembra 2016by
Beseda na Obecnom úrade v Selciach
Článok

Beseda na Obecnom úrade v Selciach

Žiaci 8. ročníka v rámci učiva OBN navštívili Obecný úrad v Selciach, kde besedovali so starostom obce a pracovníčkami úradu o fungovaní OcÚ.

14. decembra 201614. decembra 2016by
Prišiel k nám Mikuláš
Článok

Prišiel k nám Mikuláš

Tak ako každý rok, aj tento, nás Mikuláš neobišiel a zavítal k nám do Základnej školy v Selciach s plným batohom balíčkov. Deti sa veľmi tešili a pre Mikuláša si žiaci I. stupňa pripravili kultúrny program. Tiež žiaci 2. ročníka vystúpili v školskom rozhlase s krásnou mikulášskou reláciou. Veríme, že o rok sa s Mikulášom...

9. decembra 201612. decembra 2016by
Matematická pytagoriáda
Článok

Matematická pytagoriáda

V dňoch 7. a 8.12. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci 3. – 8. ročníka dosiahli tieto výsledky : 3.ročník – zúčastnilo sa  17 žiakov úspešný: žiaden                                             ...

6. decembra 201616. januára 2017by