Biologická olympiáda

V tomto školskom roku 2019/2020 žiačka ôsmej triedy Ema Medveďová našu školu úspešne reprezentovala na okresnom a krajskom kole 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.
V okresnom kole sa umiestnila na 1. mieste a svoj úspech zopakovala aj na krajskom kole.  V krajskom kole, ktoré sa konalo 15.mája 2020 sa umiestnila na 1. mieste a tým získala postup do celoštátneho kola.

K úspechu jej blahoželáme a želáme veľa šťastia v celoštátnom kole.

 Ema Medveďová - víťazka okresného kola Biologickej olympiády

Ema Medveďová - víťazka okresného kola Biologickej olympiády