Beseda s príslušníkmi Policajného zboru SR

V utorok 7. novembra pracovníci Policajného zboru SR na našej škole uskutočnili so žiakmi 4. ročníka besedu na tému: „Prevencia šikanovania“ a so žiakmi 9. ročníka diskutovali na tému: „Trestnoprávna zodpovednosť“.