Beseda s kronikárkou obce

12. októbra nás svojou prítomnosťou poctila kronikárka obce Selce pani Anna Koctúrová. Stretla sa so žiakmi piateho ročníka, ktorým porozprávala všetko o vedení kroniky, ale aj histórii obce. Aj žiaci si pre ňu pripravili veľa otázok, na ktoré neúnavne odpovedala.