Beseda s pracovníkom štátnych lesov

Dňa 14.12.2016 žiakom 7.ročníka prišiel p, Rastislav Blaško porozprávať o živote, ochrane lesa, o ťažbe, vysádzaní a ochrane stromov. Žiaci mali možnosť popozerať si mapy plánovanej ťažby dreva a polovnícke trofeje. Ďakujeme za zaujímavú besedu.

CAM01113 CAM01118 CAM01114 CAM01112 CAM01115 CAM01116 CAM01117