Beseda na Obecnom úrade v Selciach

Žiaci 8. ročníka v rámci učiva OBN navštívili Obecný úrad v Selciach, kde besedovali so starostom obce a pracovníčkami úradu o fungovaní OcÚ.