Beseda s kronikárkou obce Selce

  1. októbra zavítala do našej školy kronikárka obce Selce pani Anna Koctúrová, ktorá sa stretla so žiakmi 5. ročníka a besedovala so žiakmi o histórii obce a vedení obecnej kroniky.