Článok

ZUŠ Slovenská Ľupča – online koncert

ZUŠ Slovenská Ľupča pobočka Selce ďakuje rodičom za spoluprácu pri nahrávaní prvého online koncertu žiakov. Napriek sťaženým podmienkam žiaci napredujú a nevzdávajú sa.  Koncert si môžete vypočuť na https://www.youtube.com/watch?v=86dCjZ7Un8o&feature=youtu.be.

  • 1
  • 2