Článok

Informácia k T9 a T5 2022

Testovanie  T9 2022 6.apríl 2022 náhradný termín 21.apríl 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 9. ročníka sú zverejnené na tejto stránke. Testovanie  T5 2022 18.máj 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 5. ročníka si prečítajte tu.

Článok

Pytagoriáda

Výsledky školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda – 9. 12. 2021 sa konalo školské kolo Pytagoriády online formou. Žiaci riešili 15 úloh za 60 minút. Úspešný riešiteľ musel vyriešiť správne aspoň 10 úloh. Za každú úlohu získal 1 bod. Úspešný riešiteľ mohol získať navyše 1 bod za každé 4 minúty odovzdané pred časovým limitom. 3.ročník –...

Článok

Aktualizovaná informácia k prijímaciemu konaniu na SŠ a celoslovenskému testovaniu v školskom roku 2020/2021

MŠVVaŠ  k 26.1.2021 posunulo termíny prijímacieho konania: A      SŠ s talentovou skúškou Talentové skúšky – zimné športy                                                            od    1.3.2021 Talentové skúšky  1.termín                                                                             5.5. – 7.5.2021 Talentové skúšky  2.termín                                                                             12.5. – 14.5.2021   B      SŠ bez talentovej skúšky 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/          3.5. – 4.5.2021 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/          10.5....

  • 1
  • 2