Beseda so športovcami
Článok

Beseda so športovcami

Dňa 12.9.2017 našu školu navštívili dvaja naši úspešní športovci – biatlonisti Matej Kazár a Janka Gereková. Žiakom 5. a 6.-teho ročníka porozprávali o biatlone, živote športovca, tréningu a o svojich úspechoch na medzinárodných podujatiach.    

23. septembra 201723. septembra 2017by
PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA
Článok

PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA

Žiaci I.stupňa sa 11. septembra vybrali do Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli. V priestoroch múzea ich upútala výstava ZOO – PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA. Počas prehliadky si žiaci prezreli množstvo fotografií a exponátov zvierat dopravených na Slovensko z rôznych kontinentov. Diskutovali o potrebe vytvoriť im čo najprirodzenejšie prostredie. Kamaráti z pralesa bola téma tvorivej dielne, v ktorej...

23. septembra 201723. septembra 2017by
Rodičovské združenie
Článok

Rodičovské združenie

Plenárna a triedne schôdzky RZ sa uskutočnia dňa 27.9.2017 o 16,30.

20. septembra 201712. októbra 2017by
Výlet do Bratislavy a na hrad Devín
Článok

Výlet do Bratislavy a na hrad Devín

Dňa 7.6.2017 sme sa ôsmaci, deviataci a pár šiestakov vybrali na koncoročný výlet do Bratislavy na hrad Devín. Po zdĺhavej ceste autobusom sme konečne dorazili do cieľa, kde nás už čakal pán sprievodca, ktorý nám veľmi zaujímavo odprezentoval celú históriu hradu a hradnej studni. Hrad Devín sa nachádza na sútoku riek Dunaja a Moravy. Po Keltoch sa stal...

22. júna 201723. júna 2017by
MSR mladých záchranárov CO
Článok

MSR mladých záchranárov CO

Družstvo v zložení: Martin Bohuš, Bruno Hrablay, Vladimíra Brožová a Dominika Murgašová reprezentovalo našu školu na Majstrovstvách Slovenska v Gabčíkove / 13.-15.6.2017/. Okrem preteku žiaci mali možnosť vybrať si z množstva sprievodných akcií ako aj rozšíriť si vedomosti o vodnom diele, lužných lesoch,….

18. júna 201718. júna 2017by
Sládkovičova lipa
Článok

Sládkovičova lipa

Jurko Rusko 2. Miesto v čitateľskej súťaži Sládkovičova lipa

11. júna 201718. júna 2017by
ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY
Článok

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY

V rámci environmentálnej výchovy sa v priebehu šk.r.2016/2017 uskutočnilo viacero aktivít zameraných na rozvíjanie environmentálneho povedomia žiakov. Svetový deň životného prostredia, Svetový deň oceánov a Deň Zeme sme si pripomenuli prostredníctvom násteniek, zrealizovania aktivity „Environmentálna jar“, kvízu zameraného na globálne ekologické problémy a realizáciou viacerých experimentov zameraných na prírodné javy, ktorými žiaci 6.ročníka preukázali praktické zručnosti získané na hodinách...

8. júna 20178. júna 2017by