Atletika pre deti

V stredu 7.3.2018 pripravil Atletický klub Športového klubu UMB Banská Bystrica pre žiakov I.stupňa zábavno-športové atletické dopoludnie. Deti sa striedali na 4 stanovištiach, kde ukázali svoju obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť a veľké nadšenie z pohybovej aktivity.

V tejto aktivite by chcel AK ŠK UMB aj naďalej pokračovať, pokiaľ bude dostatočný záujem zo strany žiakov (rodičov). Bližšie informácie dostali žiaci formou letáčika.