Andrej Očenáš – 106. výročie narodenia

  1. januára sme si pripomenuli 106. výročie narodenia významnej osobnosti našej obce, hudobného skladateľa, národného umelca, Andreja Očenáša, ktorý je významnou postavou vážnej hudby 20. storočia nielen v európskom, ale aj vo svetovom meradle.

So životom a dielom Andreja Očenáša sme sa oboznámili na hodinách hudobnej výchovy. Zavŕšením spomienky na tohto významného človeka bola súťaž, v ktorej sa žiaci mohli oboznámiť s novými poznatkami zo života nášho rodáka.

Do súťaže sa zapojilo 57 žiakov II. stupňa, správne odpovedalo 53, z ktorých boli vylosovaní desiati šťastlivci.

Ceny do súťaže venoval Obecný úrad v Selciach a ZŠ v Selciach.