Aktualizovaná informácia k prijímaciemu konaniu na SŠ a celoslovenskému testovaniu v školskom roku 2020/2021

MŠVVaŠ  k 26.1.2021 posunulo termíny prijímacieho konania:

A      SŠ s talentovou skúškou

Talentové skúšky – zimné športy                                                            od    1.3.2021

Talentové skúšky  1.termín                                                                             5.5. – 7.5.2021

Talentové skúšky  2.termín                                                                             12.5. – 14.5.2021

 

B      SŠ bez talentovej skúšky

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/          3.5. – 4.5.2021

1.kolo 2.termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/          10.5. – 11.5.2021

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium na všetky odbory všetkých SŠ a termíny prijímacích skúšok na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  do 26.2.2021.

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ   pre všetky odbory do 8.4.2021.

V prípade, že žiak 9.ročníka nebol prijatý na žiadnu SŠ, je možné podať prihlášku v 2.kole prijímacích skúšok.

2.kolo prijímacích skúšok                                                                                22.6.2021

Riaditeľ SŠ zverejní konanie 2.kola  do 6.6.2021.

 

C   Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ                   zrušené 

D   Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ                9.6.2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín        24.6.2021