Aktuality

Oznam pre rodičov od 12.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 12.4 – 16.4. 2021: 1/    12.4. – 16.4. 2021–...

Oznam pre rodičov od 7.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 7.4 – 9.4. 2021 1/    7.4 – 9.4. 2021–...

Oznam

O z n a m Vážení rodičia, veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.4. 2021 a končia sa v utorok 6.4.2021. Vyučovanie sa...

Oznam pre rodičov od 25.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 29.03. do 31.03. 2021: 1/    29.03. do 31.03. 2021–...

Zápis do prvého ročníka

Informácie pre rodičov Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach prebehne v dňoch 12.4. a 13.4. 2021 v priestoroch školy (bez prítomnosti...

Oznam pre rodičov po 22.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 22.03. do 27.03. 2021: 1/    22.03. do 27.03. 2021–...

Oznam pre rodičov po 15.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 15.03. do 19.03. 2021: 1/    15.03. do 19.03. 2021–...

Oznam pre rodičov po 8.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 08.03. do 12.03. 2021: 1/    08.03. do 12.03. 2021–...

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,  vzhľadom na množiace sa nejasnosti ohľadne fungovania našej školy, ktoré vyplývajú z pandemickej situácie, Vás chcem informovať, že naša...

Oznam pre rodičov po 1.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 01.03. do 05.03.2021: 1/ 01.03. do 05.03.2021–...

ZUŠ Slovenská Ľupča – online koncert

ZUŠ Slovenská Ľupča pobočka Selce ďakuje rodičom za spoluprácu pri nahrávaní prvého online koncertu žiakov. Napriek sťaženým podmienkam žiaci napredujú...

Oznam pre rodičov po 22.2.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 22.02. do 26.02. 2021: 1/    22.02. do 26.02. 2021–...

Oznam pre rodičov od 12.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 12.4 – 16.4. 2021: 1/    12.4. – 16.4. 2021–...

Oznam pre rodičov od 7.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 7.4 – 9.4. 2021 1/    7.4 – 9.4. 2021–...

Oznam

O z n a m Vážení rodičia, veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.4. 2021 a končia sa v utorok 6.4.2021. Vyučovanie sa...

Oznam pre rodičov od 25.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 29.03. do 31.03. 2021: 1/    29.03. do 31.03. 2021–...

Zápis do prvého ročníka

Informácie pre rodičov Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach prebehne v dňoch 12.4. a 13.4. 2021 v priestoroch školy (bez prítomnosti...

Oznam pre rodičov po 22.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 22.03. do 27.03. 2021: 1/    22.03. do 27.03. 2021–...

Oznam pre rodičov po 15.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 15.03. do 19.03. 2021: 1/    15.03. do 19.03. 2021–...

Oznam pre rodičov po 8.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 08.03. do 12.03. 2021: 1/    08.03. do 12.03. 2021–...

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,  vzhľadom na množiace sa nejasnosti ohľadne fungovania našej školy, ktoré vyplývajú z pandemickej situácie, Vás chcem informovať, že naša...

Oznam pre rodičov po 1.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 01.03. do 05.03.2021: 1/ 01.03. do 05.03.2021–...

Oznam pre rodičov po 22.2.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 22.02. do 26.02. 2021: 1/    22.02. do 26.02. 2021–...