Adventný koncert

Stalo sa už milou tradíciou, že nám žiaci zo ZUŠ pod vedením svojich pedagógov pripravia predvianočný koncert, a tak nám spríjemnia chvíle čakania na Vianoce. Aj tentokrát sa žiaci vo štvrtok 21.decembra 2017 predviedli v tom najlepšom svetle. Potešili nás hrou na klavíri, akordeóne, gitare či vianočnými piesňami a koledami. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ale hlavne pani učiteľke Dáške Kochelkovej a pánovi učiteľovi Rastislavovi Kašiarovi.