Oznam pre rodičov od 26.4.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 26.4. – 30.4. 2021:

1/    26.4. – 30.4. 2021:  žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne

Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne:

od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy

od   7:45 – 11:15 hod.  4 vyučovacie hodiny

od 11:30 – 16:00 hod. činnosť ŠKD

2/  26.4. – 30.4. 2021: žiaci 5. až 9. ročníka sa učia prezenčne.

Vyučovania sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti,  predloží   pri príchode do školy podpísané tlačivo, (zasielame Vám ho do e mailových schránok, je na stiahnutie na web stránke školy, je k dispozícii v škole). Toto je dokladom, že zákonný zástupca má negatívny test starý maximálne 7 dní, alebo, že testovanie nahrádza jednou z alternatív (je potrebné ju uviesť do tlačiva)

 – očkovanie  mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke

– očkovanie vektorovou vakcínou a uplynulo 28 dní po 1. dávke

– očkovanie mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania, ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19

– prekonané ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,

alebo zákonnému zástupcovi zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Príchod žiakov do školy (5. – 9. ročník) je 7:30 hod., vyučovanie začína 7:45 hod.

Žiaci ročníkov 5 – 7 sa učia podľa rozvrhu päť vyučovacích hodín. Do rozvrhu budú zaradené triedne aktivity so zameraním na adaptáciu na prezenčné vyučovanie.

Žiaci ročníkov 8 a 9 sa učia podľa rozvrhu šesť vyučovacích hodín.

Školská jedáleň bude v prevádzke .

Žiaci všetkých ročníkov musia mať v interiéri prekryté horné dýchacie cesty rúškom, v exteriéri prekrytie rúškom podľa pokynov pedagóga.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.