[layerslider id="null"]
Oznam – poplatky

Vážení rodičia, na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, príspevku...

Oznam pre rodičov – Vianoce

Vážení rodičia, od 23.12. 2022 (piatok) sa pre žiakov začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú do 8.1. 2023 (nedeľa). Vyučovanie sa...

PING PONG
Oznam pre prvý deň v škole

Vážení rodičia, otvorenie nového  školského roka 2022 / 2023 bude dňa 5.9. 2021 nasledovne: 7:30 – 7:50         –  žiaci prichádzajú do areálu...

Oznam riaditeľstva ZŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE príjme: – vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 Platové ohodnotenie uchádzača...

Škola v číslach

0 Žiakov
0 Ročníkov
0 Detí v školskom klube
0 Záujmových krúžkov